Εκπαιδευτικά

Η τεχνική της κιθάρας

 
[ click στις εικόνες για περισσότερες πληροφορίες ]
.
DEBUTTO (MEΘOΔOΣ)
[Κιθάρα]
Σελίδες: 200
δείτε το ή προμηθευτείτε το
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο 1 ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
[Κιθάρα]
Σελίδες: 56
δείτε το ή προμηθευτείτε το
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο 2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
[Κιθάρα]
Σελίδες: 24
δείτε το ή προμηθευτείτε το
.
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο 3 ΑΡΠΙΣΜΑΤΑ
[Κιθάρα]
Σελίδες: 56
δείτε το ή προμηθευτείτε το
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο 4 ΛΕΓΚΑΤΑ-ΣΥΖΕΥΞΕΙΣ
[Κιθάρα]
δείτε το ή προμηθευτείτε το
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο 5 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
[Κιθάρα]
δείτε το ή προμηθευτείτε το
.
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο 6 ΜΠΛΟΥΖ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
[Κιθάρα]
δείτε το ή προμηθευτείτε το
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο 7 ΠΕΝΤΑΦΘΟΓΓΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
[Κιθάρα]
δείτε το ή προμηθευτείτε το
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο 8 ΜΕΙΖΟΝΕΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
[Κιθάρα]
δείτε το ή προμηθευτείτε το
.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Το Μικρό RECITAL for Solo Guitar
ΤΕΧΝΙΚΗ Νο 9 ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
[Κιθάρα]
Σελίδες: 32
δείτε το ή προμηθευτείτε το

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ Το Μικρό RECITAL
[Κιθάρα]
Σελίδες: 88
δείτε το ή προμηθευτείτε το

.
 

 

 
     
 

 

 

 

σχεδιασμός, φιλοξενία: Hyper Center
(c) Evangelos Boudounis